NMS- Norsk Materialteknisk Selskap

President
Gustav Heiberg
+4746950312
Secretary
Martin Øhlund Øyen
c/o Polyteknisk Forening
Rosenkrantz gate 7
0159 Oslo
Norway
Area(s) of activity
steel / light metals / metallurgy / corrosion
Member status: 
Full FEMS member